Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta informuje o zakończeniu postępowania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”.

Więcej…
 

Termomodernizacja budynku schroniska w Rzeszowie - zapytanie ofertowe (nowe)

Email Drukuj PDF

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21".

Dokumentacja projektowa w ramach ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

 • docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych ścian budynku;
 • uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych;
 • docieplenie stropodachu wraz z uzupełniającym remontem pokrycia dachu i trzonów kominowych;
 • wymiana okien i drzwi oraz luksferów;
 • wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacji;
 • wykonanie opaski odbojowej wokół budynku;
 • uzupełnienie chodników po izolacji fundamentów;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wymiana rynien i rur spustowych;
 • wymiana wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na wentylację z odzyskiem;
 • wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem licznika ciepłej wody;
 • modernizacja instalacji c.o., montaż i uzupełnienie zaworów podpionowych i głowic termostatycznych wraz z płukaniem chemicznym instalacji, częściowa wymiana grzejników, montaż licznika ciepła;
 • budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej z zastosowaniem systemów energooszczędnych i energii odnawialnej „OZE-PANELI FOTOWOLTAICZNYCH”.

 

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Audyt energetyczny budynku schroniska

Załączniki do audytu energetycznego

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku schroniska

OFERTA

Wzór umowy

Poprawiony: piątek, 22 stycznia 2016 12:18
 

Unieważnienie postępowania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej

Email Drukuj PDF

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”.

Powyższa decyzja została podjęta przez Zamawiającego zgodnie z zapisem pkt. 11. Zapytania Ofertowego, który brzmi:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny”.

 

Kierownik Zamawiającego

Prezes Aleksander Zacios

 

Termomodernizacja budynku schroniska w Rzeszowie - zapytanie ofertowe

Email Drukuj PDF

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21".

Dokumentacja projektowa w ramach ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

 • docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych ścian budynku;
 • uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych;
 • docieplenie stropodachu wraz z uzupełniającym remontem pokrycia dachu i trzonów kominowych;
 • wymiana okien i drzwi oraz luksferów;
 • wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacji;
 • wykonanie opaski odbojowej wokół budynku;
 • uzupełnienie chodników po izolacji fundamentów;
 • wymiana instalacji odgromowej;
 • wymiana rynien i rur spustowych;
 • wymiana wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na wentylację z odzyskiem;
 • wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem licznika ciepłej wody;
 • modernizacja instalacji c.o., montaż i uzupełnienie zaworów podpionowych i głowic termostatycznych wraz z płukaniem chemicznym instalacji, częściowa wymiana grzejników, montaż licznika ciepła;
 • budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej z zastosowaniem systemów energooszczędnych i energii odnawialnej „OZE-PANELI FOTOWOLTAICZNYCH”.

 

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Audyt energetyczny budynku schroniska

Załączniki do audytu energetycznego

Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku schroniska

OFERTA

Wzór umowy

Poprawiony: środa, 13 stycznia 2016 10:48
 

Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu dostawczego

Email Drukuj PDF

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego. Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2015 o godz. 8:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym dniu o godz. 9:00. Poniżej można zapoznać się z pełną treścią zapytania ofertowego, a także pobrać wzór oferty.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OFERTA

Poprawiony: poniedziałek, 03 sierpnia 2015 09:27
 


Strona 1 z 9