KWESTA 2016

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej akcji, każdy grosz się liczy. Środki pieniężne zebrane podczas kwesty przeznaczamy na realizację naszych działań i celów statutowych, do których należy niesienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom i rodzinom z naszego regionu. Będziemy obecni 30, 31 października oraz 1 listopada a także 2 listopada w Ropczycach. Poniżej przedstawiamy pełną […]

Podziel się podatkiem

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczamy na realizację celów statutowych. Są to przede wszystkim działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i […]

Organizacja Pożytku Publicznego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między […]

VIII edycja CIS

Ósma edycja Centrum Integracji Społecznej powoli dobiega końca. Naszym uczestnikom pozostał jeszcze tylko miesiąc wytężonej pracy. Przed nami najważniejsze wydarzenie dla Tow. Brata Alberta – kwesta. Centrum Integracji Społecznej aktywnie włącza się w tą piękną akcję. Nasi uczestnicy kwestować będą na rzeszowskich cmentarzach w trakcie tegorocznej zbiórki.

Zostań wolontariuszem – dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do podjęcia wolontariatu do współpracy z naszym Towarzystwem. Zapraszamy wszystkich: uczniów, studentów, osoby pracujące i niepracujące, emerytów – każdą osobę, która jest wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka, ma ochotę poświęcić swój wolny czas na pomaganie osobom będącym w potrzebie i która ma pomysł, co może wnieść nowego w nasz wolontariat. O […]

456

Nadzór inwestorski – wyniki postępowania

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”. Pełna treść […]