Zapraszamy na kwestę

Zbliża się święto Wszystkich Świętych. Jak co roku w tym okresie organizujemy zbiórkę środków pieniężnych do puszek na cmentarzach Rzeszowa oraz okolicznych nekropoliach, głównie na terenie diecezji rzeszowskiej. Jest to dla nas jedyna okazja aby pozyskać środki finansowe na pokrycie wydatków, których nie możemy pokryć z dotacji otrzymywanych ze źródeł rządowych czy samorządowych, takich jak […]