Nowy Rok 2018

W imieniu Zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, pracowników oraz podopiecznych Towarzystwa serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia świąteczno-noworoczne kierowane pod adresem naszego stowarzyszenia. Szczególne podziękowania za życzenia oraz słowa uznania kieruję do Pana dra Mieczysława Janowskiego, senatora RP, Prezydenta Miasta Rzeszowa w latach 1991 – 1999, który wspiera naszą działalność od początku istnienia naszego stowarzyszenia, czyli od 1988 roku, kiedy funkcjonowaliśmy jako koło Towarzystwa Pomocy im. Adama Chmielowskiego.

Pan doktor, jak wspomniałem, wspiera naszą działalność od samego początku po dziś dzień, był również jedną z osób, które przyczyniły się do powstania Centrum Charytatywnego Diecezji Rzeszowskiej, które tworzymy razem z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Jest osobą szczególnie nam bliską, dlatego pragnę z całego serca podziękować mu za te ciepłe słowa, jednocześnie chcę przekazać te życzenia wszystkim ludziom dobrej woli, szczególnie naszym darczyńcom, osobom i instytucjom, które z nami współpracują i pomagają nam w trudach niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

Jeszcze raz w imieniu całego Zarządu, pracowników i podopiecznych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie dołączam się do życzeń od Pana doktora Janowskiego i pragnę wszystkim złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018.

Aleksander Zacios
Prezes Zarządu

Post Author: Pawel_k