Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2018 r. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: której […]

Rekrutacja do Centrum Integracji Społecznej

Prowadzimy nabór do X edycji Centrum Integracji Społecznej. Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej planujemy rozpocząć w lutym, jak zbierze się minimalna ilość osób, aby uruchomić grupę. Na początku uruchamiamy warsztat porządkowy i do tego właśnie warsztatu poszukujemy chętne osoby. Wszystkich mieszkańców Rzeszowa dotkniętych wykluczeniem społecznym czy znajdujących się w trudnej sytuacji zapraszamy do naszego Centrum przy […]