Rekrutacja do Centrum Integracji Społecznej

Prowadzimy nabór do X edycji Centrum Integracji Społecznej. Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej planujemy rozpocząć w lutym, jak zbierze się minimalna ilość osób, aby uruchomić grupę. Na początku uruchamiamy warsztat porządkowy i do tego właśnie warsztatu poszukujemy chętne osoby.

Wszystkich mieszkańców Rzeszowa dotkniętych wykluczeniem społecznym czy znajdujących się w trudnej sytuacji zapraszamy do naszego Centrum przy ulicy Jana Styki 24 w Rzeszowie po więcej informacji. Jednocześnie informujemy, że w tym roku uległ zmianie wniosek o skierowanie do CIS. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny udać się z wnioskiem do pracownika socjalnego MOPS Rzeszów właściwego dla miejsca zamieszkania, natomiast osoby długotrwale bezrobotne udają się z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Więcej informacji uzyskać można w biurze Centrum Integracji Społecznej, pok. 22 lub pod nr telefonu 178 521 571 wew. 18.

Wniosek o skierowanie do CIS

(pdf, 412 kB)

UWAGA! Aby otworzyć wniosek na komputerze należy go najpierw pobrać na dysk twardy komputera, a następnie otworzyć za pomocą odpowiedniego oprogramowania (tzw. czytnika pdf, np. Adobe Reader)

Post Author: Pawel_k