KWESTA 2016

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej akcji, każdy grosz się liczy. Środki pieniężne zebrane podczas kwesty przeznaczamy na realizację naszych działań i celów statutowych, do których należy niesienie pomocy najbardziej potrzebującym osobom i rodzinom z naszego regionu.

Będziemy obecni 30, 31 października oraz 1 listopada a także 2 listopada w Ropczycach. Poniżej przedstawiamy pełną listę cmentarzy, na których kwestować będą nasi wolontariusze.

30.10.2016
Krasne, Rzeszów: Słocina, Staromieście, Pobitno, Wilkowyja

31.10.2016
Boguchwała, Jasło, Jasło-Jareniówka, Łukawiec, Rzeszów: Staromieście, Pobitno, Wilkowyja

01.11.2016
Biecz, Borek Wielki, Bratkowice, Budy Głogowskie, Chmielnik, Czudec, Dobrzechów, Domatków, Godowa, Górno, Jasionka, Kamień, Lubenia, Malawa, Matysówka, Mogielnica, Mrowla, Niechobrz, Nockowa, Nowa Wieś k. Zaczernia, Nowa Wieś Czudecka, Przewrotne, Pstrągowa, Rudna Wielka, Sędziszów Młp., Sokołów Młp., Strzyżów, Strzyżów-stary cmentarz, Świlcza, Trzciana, Trzeboś, Tyczyn, Ustrobna, Wysoka Głogowska, Wysoka Strzyżowska, Zabierzów, Zaborów, Zgłobień, Żarnowa

oraz

Rzeszów:
Biała, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Zalesie, Zwięczyca, Pobitno, Wilkowyja

02.11.2016
Ropczyce


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020

OGŁOSZENIE

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest poniżej do pobrania.

OGŁOSZENIE
Data publikacji ogłoszenia: 27.09.2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020

OGŁOSZENIE

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21 informuje o możliwości składania ofert cenowych na: Roboty budowlane

Nazwa projektu (zamówienia):
„Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”

Zakres projektu (zamówienia) obejmuje wykonanie:

 1. docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych ścian budynku;
 2. uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych;
 3. docieplenie stropodachu wraz z uzupełniającym remontem pokrycia dachu i trzonów kominowych;
 4. wymiana okien i drzwi oraz luksferów;
 5. wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacji;
 6. wykonanie opaski odbojowej wokół budynku;
 7. uzupełnienie chodników po izolacji fundamentów;
 8. wymiana instalacji odgromowej;
 9. wymiana rynien i rur spustowych;
 10. wymiana wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na wentylację z odzyskiem ciepła;
 11. wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem licznika ciepłej wody;
 12. modernizacja instalacji c.o., montaż i uzupełnienie zaworów podpionowych i głowic termostatycznych wraz z płukaniem chemicznym instalacji, częściowa wymiana grzejników, montaż licznika ciepła;
 13. budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej z zastosowaniem systemów energooszczędnych i energii odnawialnej „OZE” - paneli fotowoltaicznych.

Termin realizacji zamówienia: Listopad 2016 – Wrzesień 2017

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w: Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 24, pokój nr 16 do dnia 10.10.2016 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2016 r. o godz. 14:00

Szczegółowe informacje nt. sposobu przygotowania i składania ofert a także miejsca i terminu składania oraz otwarcia ofert znajdują się w Warunkach udzielenia zamówienia dostępnych poniżej do pobrania wraz z załącznikami

Wszelkich informacji dotyczących niniejszego ogłoszenia udziela p. Jan Czech, tel.: 665 019 273; e-mail: janczech51@wp.pl

Do pobrania:
Warunki udzielenia zamówienia
Załączniki do warunków udzielenia zamówienia
I - Projekty budowlane
II - Przedmiar robót
III - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Data publikacji ogłoszenia: 26.09.2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014– 2020

OGŁOSZENIE

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na inspektora nadzoru przy realizacji projektu zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”. Zakres pracy inspektora obejmuje: nadzór inwestorski i rozliczenie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych przy w/w zadaniu.

Dokumentacja projektowa w ramach w/w zadania inwestycyjnego obejmuje:

 1. docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych ścian budynku;
 2. uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych;
 3. docieplenie stropodachu wraz z uzupełniającym remontem pokrycia dachu i trzonów kominowych;
 4. wymiana okien i drzwi oraz luksferów;
 5. wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacji;
 6. wykonanie opaski odbojowej wokół budynku;
 7. uzupełnienie chodników po izolacji fundamentów;
 8. wymiana instalacji odgromowej;
 9. wymiana rynien i rur spustowych;
 10. wymiana wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na wentylację z odzyskiem ciepła;
 11. wymiana instalacji c.w.u. wraz z montażem licznika ciepłej wody;
 12. modernizacja instalacji c.o., montaż i uzupełnienie zaworów podpionowych i głowic termostatycznych wraz z płukaniem chemicznym instalacji, częściowa wymiana grzejników, montaż licznika ciepła;
 13. budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej z zastosowaniem systemów energooszczędnych i energii odnawialnej „OZE”- paneli fotowoltaicznych.

Termin realizacji zamówienia: Listopad 2016 – Wrzesień 2017

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w: Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 24, pokój nr 16 do dnia 26.09.2016 r. do godz. 14:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016 r. o godz. 14:30

Informacje dotyczące niniejszego ogłoszenia można uzyskać u p. Jana Czecha tel.665 019 273; e-mail: janczech51@wp.pl

Do pobrania:
Załącznik nr 1: zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2: oferta
Załącznik nr 3: wzór umowy

Data publikacji ogłoszenia: 19.09.2016