Bezpłatne porady prawne

Od 1 stycznia 2018 r. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie […]

Prośba o przekazywanie 1% podatku

Początek roku to czas, kiedy większość z nas rozlicza się z urzędem skarbowym składając zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Istnieje taka możliwość aby Ministerstwo Finansów 1% wysokości należnego podatku, który my, obywatele odprowadziliśmy w ubiegłym roku do skarbu państwa przekazało na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Wykaz takich organizacji znajduje się w Departamencie Ekonomii […]

Szkolenie z pierwszej pomocy dla bezdomnych

Każdy może zostać bohaterem, bo każdy może uratować życie drugiego człowieka. Jak to zrobić i dlaczego nie warto bać się reagować nasi podopieczni dowiedzą się na szkoleniu z pierwszej pomocy. Udział w zajęciach jest bezpłatny, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich bezdomnych do przyjścia. Doświadczeni ratownicy medyczni poruszą szereg zagadnień – od resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przez hipotermię i epilepsję, […]

Termomodernizacja budynku schroniska – INFORMACJE O PROJEKCIE

    Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21” o numerze RPPK.03.02.00-18-0101/16-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

456

Nadzór inwestorski – wyniki postępowania

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie 35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21”. Pełna treść […]