Podsumowanie realizacji projektów PO KL

W dniu 27 października 2015 roku w Centrum Integracji Społecznej odbyła się konferencja podsumowująca realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty Nowa droga oraz Przeciw wykluczeniu społecznemu w powiecie rzeszowskim realizowane były przez Centrum Integracji Społecznej od 1 marca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie w trakcie kilku edycji ww. projektów wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz w postaci staży zawodowych otrzymało przeszło 225 osób oraz udało się zrealizować cele i rezultaty ww. projektów na założonym poziomie.

Post Author: Pawel_k