Termomodernizacja budynku schroniska – INFORMACJE O PROJEKCIE

pasek_rpo_efrr

 

 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21” o numerze RPPK.03.02.00-18-0101/16-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zakres projektu obejmuje:

 1. docieplenie przegród budowlanych zewnętrznych ścian budynku;
 2. uzupełnienie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych;
 3. docieplenie stropodachu wraz z uzupełniającym remontem pokrycia dachu i trzonów kominowych;
 4. wymianę okien i drzwi oraz luksferów;
 5. wykonanie tynków cienkowarstwowych elewacji;
 6. wykonanie opaski odbojowej wokół budynku;
 7. uzupełnienie chodników po izolacji fundamentów;
 8. wymianę instalacji odgromowej;
 9. wymianę rynien i rur spustowych;
 10. wymianę wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na wentylację z odzyskiem ciepła;
 11. wymianę instalacji c.w.u. wraz z montażem licznika ciepłej wody;
 12. modernizację instalacji c.o., montaż i uzupełnienie zaworów podpionowych i głowic termostatycznych wraz z płukaniem chemicznym instalacji, częściowa wymiana grzejników, montaż licznika ciepła;
 13. budowę instalacji elektrycznej oświetleniowej z zastosowaniem systemów energooszczędnych i energii odnawialnej „OZE” – paneli fotowoltaicznych.

 

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 30.12.2015 r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 30.06.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 1 382 781,24 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 365 774,18 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu: 1 160 908,04 PLN

Wkład własny: 221 873,20 PLN

Galeria zdjęć i aktualności z dnia 13.01.2017

Galeria zdjęć i aktualności z dnia 13.04.2017

Post Author: Pawel_k