Kuchnia albertyńska

Kuchnia albertyńska prowadzona jest wspólnie przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Miasto Rzeszów. Nasza kuchnia wydaje dziennie ok. 1200 posiłków. Na ogół posiłki składają się z ciepłej zupy oraz porcji świeżego chleba, na weekend wydawana jest też porcja kiełbasy a okazjonalnie, w przypadku posiadania dodatkowych zasobów żywności, pozyskiwanych z różnych źródeł wydawane są także inne produkty żywnościowe.

W sezonie zimowym, tj. od 15 listopada do 15 marca uruchamiane są również trzy dodatkowe punkty wydawania posiłków: w śródmieściu przy ul. Okrzei 8, na os. Baranówka przy ul. Broniewskiego 24 oraz na os. Nowe Miasto w Domu Seniora.

Aby móc otrzymywać codzienną porcję żywności należy udać się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania po skierowanie, z którym trzeba przyjść do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie przy ul. Styki 21. Opiekun schroniska na podstawie skierowania wyda kartę uprawniającą do odbioru posiłków.

Post Author: Pawel_k