Prośba o przekazywanie 1% podatku

Początek roku to czas, kiedy większość z nas rozlicza się z urzędem skarbowym składając zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Istnieje taka możliwość aby Ministerstwo Finansów 1% wysokości należnego podatku, który my, obywatele odprowadziliśmy w ubiegłym roku do skarbu państwa przekazało na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Wykaz takich organizacji znajduje się w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego działającym w ministerstwie właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie również w tym wykazie się znajduje, prosimy zatem o przekazywanie 1% podatku dochodowego za rok 2016 na rzecz naszego stowarzyszenia. Pieniądze zebrane w ten sposób zasilają konto naszej organizacji i służą zwiększeniu możliwości świadczonej przez nas skutecznej pomocy najuboższym i potrzebującym.

NASZ NR KRS: 0000014409

Numer ten wystarczy wpisać w odpowiednie pole zeznania podatkowego składanego do urzędu skarbowego. Podając nasz nr KRS można również sprawdzić nasze stowarzyszenie w wykazie organizacji pożytku publicznego.

Za wszystkie odpisy z góry serdecznie dziękujemy!

Post Author: Pawel_k