Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mięsa, przetworów mięsnych i wędlin. Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2018 roku o godzinie 12:30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 8/18 (pdf, 100 kB)

Załącznik nr 1 – oferta (pdf, 135 kB)

Załącznik do oferty – formularz ofertowy (pdf, 125 kB)

Załącznik nr 2 – projekt umowy (pdf, 66 kB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie (pdf, 44 kB)

Post Author: Pawel_k