Jubileusz 10-lecia CIS

W tym roku nasze Centrum Integracji Społecznej obchodzi jubileusz 10-lecia działalności. 3 listopada 2008 roku Wojewoda Podkarpacki przyznał naszemu Stowarzyszeniu status Centrum i wpisał je do prowadzonego przez siebie rejestru Centrów Integracji Społecznej pod nr 1. Byliśmy pierwszym, i przez długi czas jedynym, Centrum Integracji Społecznej w woj. podkarpackim.

Nasze Centrum powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się na początku 2009 roku i wzięło w nich udział 17 osób. Przez długi czas (do 2012 roku) byliśmy jedynym Centrum Integracji Społecznej w województwie podkarpackim. Jako pionierzy CIS na Podkarpaciu przecieraliśmy trudne szlaki związane z działalnością CIS, szczególnie w kwestii współpracy międzyinstytucjonalnej, głównie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ciężka praca i wysiłek włożone w tworzenie i funkcjonowanie Centrum opłaciły się – do chwili obecnej z usług naszego CIS (łącznie z różnymi innymi projektami aktywizacyjnymi) skorzystało przeszło 500 osób. Ok. 20% z nich znajduje zatrudnienie po odbyciu naszych szkoleń i kursów czy po ukończeniu warsztatów.

23 października 2018 roku wojewoda podkarpacki wydał decyzję o przedłużeniu nam statusu Centrum Integracji Społecznej na kolejne 5 lat, 3 listopada zatem minęła dokładnie dekada naszej działalności na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo jubileusz 10-lecia wpisuje się w 30. rocznicę założenia w Rzeszowie koła rzeszowskiego Towarzystwa im. Adama Chmielowskiego, później św. Brata Alberta, czyli dzisiejszego Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli oraz osobom współpracującym z nami i wspomagającym nas na co dzień za trud włożony w misję pomocy osobom znajdującym się w potrzebie.

Korzystając z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, cały zespół naszego Centrum pragnie złożyć życzenia radości i spokoju, aby przynajmniej w tym okresie zapomnieć o troskach i otaczających nas problemach oraz pomyślności w Nowym Roku!

Post Author: Pawel_k