Wizyta studyjna z woj. świętokrzyskiego

W dniu 26 kwietnia 2019 roku gościliśmy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji działających w obszarze zabezpieczenia społecznego a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności na polu szeroko rozumianej ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego. Wizyta ta miała na celu przybliżenie uczestnikom istoty ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój ekonomii społecznej poprzez przeniesienie dobrych praktyk na grunt lokalny.

Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję szerzej zapoznać się z działalnością naszego Stowarzyszenia oraz istotą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. Zaprezentowaliśmy im wszystkie formy świadczonej przez nas pomocy, od schronisk dla bezdomnych, poprzez jadłodajnię, łaźnię, noclegownię, akcje prowadzone przez wolontariat, na reintegracji społecznej i zawodowej kończąc.

Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia zebrane w ciągu 30 lat działalności na rzecz potrzebujących przyczynią się do rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

Post Author: Pawel_k