Pokonać bezdomność

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.06.2020-31.12.2020 zadanie publiczne pod tytułem : „Modul II : Aktywizacja. Cel: prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Okres realizacji zadania: od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 50 000,00 zł.

Post Author: Pawel_k