Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 24.07.2020-31.12.2020 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych, pn.”Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym”.

Okres realizacji zadania: od 24.07.2020 r.  do 31.12.2020 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 18 500,00 zł.

Post Author: Pawel_k