Zakończenie realizacji projektu

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie informuje, że działania prowadzone w ramach wspomnianego projektu będą kontynuowane po jego zakończeniu, tj. po 1 kwietnia 2021 roku.

W ramach ww. projektu utworzone zostały dwa nowe warsztaty w Centrum Integracji Społecznej: cukierniczy i stolarski. W związku z koniecznością zachowania trwałości rezultatów projektu informujemy, że w dalszym ciągu świadczone będą usługi w ramach wspomnianych warsztatów oraz prowadzone będą na te warsztaty nabory kolejnych uczestników.

Post Author: Pawel_k