Pokonać bezdomność

 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.05.2021-31.12.2021 zadanie publiczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2021.”

Nazwa zadania: Moduł III: Infrastruktura, Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Okres realizacji zadania: od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 52 800,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 58 800,00 zł.

Opis zadania:
Remont pomieszczeń w budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie polegający na wymianie podłóg, hydrauliki, glazury i armatury łazienkowej w części pomieszczeń oraz zakup centrali telefonicznej.

Post Author: Pawel_k