Podsumowanie tegorocznej kwesty

W dniach 31 października i 1 listopada, po rocznej przerwie, odbyła się nasza tradycyjna kwesta na rzecz ubogich i bezdomnych. Dzięki ogromnej pomocy wolontariuszy, przede wszystkim uczniów ze szkolnych kół Caritas oraz szkolnych kół Wolontariatu, którzy obecni byli na 43 cmentarzach w Rzeszowie i okolicznych miejscowościach udało nam się zebrać około 154 tysiące złotych. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie udałaby się bez wsparcia proboszczów z okolicznych parafii, dyrektorów szkół oraz sponsorów, którzy użyczyli nam samochody. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej kwesty serdecznie dziękujemy.

Nadal prowadzimy zbiórkę internetową, gdzie można nas wesprzeć. Każda, nawet najdrobniejsza kwota pomoże nam w dotychczasowych działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących prowadzonych przez nasze Towarzystwo.

https://pomagam.pl/kwesta2021

Post Author: Pawel_k