Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.07.2022-31.12.2022 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych w 2022 roku, dofinansowane ze środków budżetu województwa podkarpackiego.

Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom i kobietom”

Okres realizacji zadania: od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 20 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 60 114,00 zł.

Opis zadania: opłata za media i przeglądy w schroniskach dla bezdomnych w Jaśle, Rzeszowie i Racławówce.

Post Author: Pawel_k