Pokonać bezdomność – edycja 2022

 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 17.10.2022-31.12.2022 zadanie publiczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2022.”

Nazwa zadania: Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych, Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych., Działanie nr 2: Udostępnienie osobom bezdomnym możliwości skorzystania ze wsparcia punktów pomocy doraźnej oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Okres realizacji zadania: od 17.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 136 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 151 501,00 zł.

Opis zadania:
Dzięki realizacji niniejszego zadania zapewnione zostaną bezpieczne i higieniczne warunki pobytu kobiet i mężczyzn znajdujących się w kryzysie bezdomności, korzystających z usług naszych schronisk i noclegowni. Wymiana zużytych lub zanieczyszczonych materacy, pościeli i odzieży w ramach zadania pozwoli nam zaoszczędzić środki finansowe, które będzie można przeznaczyć na rosnące koszty utrzymania tych placówek, szczególnie, że nadchodzi sezon grzewczy, a koszty ogrzewania schronisk i noclegowni stanowią istotny ułamek naszych wydatków. Oszczędności zostaną przeznaczone również na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej i wspierających aktywne formy wychodzenia z bezdomności.
Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości życia kobiet i mężczyzn znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Produkty:
– 65 zakupionych nowych materacy,
– 65 zakupionych nowych kompletów pościeli,
– 65 zakupionych nowych kompletów bielizny pościelowej,
– 65 zakupionych nowych kompletów odzieży i obuwia,
– nowe wyposażenie kuchenne, materiały i środki opatrunkowe i higieniczne oraz wyżywienie dla 65 osób w okresie od 17.10.2022 do 31.12.2022.

Rezultaty:
– wsparcie działalności 4 placówek udzielających pomocy kobietom i mężczyznom z terenu gminy Miasto Rzeszów, znajdującym się w kryzysie bezdomności w okresie od 17.10.2022 do 31.12.2022 r.

Post Author: Pawel_k