Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 19.07.2023-31.12.2023 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych w 2023 roku, dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa zadania: „Wsparcie osób bezdomnych z terenu Rzeszowa poprzez poprawę warunków socjalno-bytowych w placówkach prowadzonych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta”

Okres realizacji zadania: od 19.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 80 300,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 111 370,00 zł.

Zadanie obejmuje:

  • remont pomieszczeń w schronisku i noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie,
  • remont łazienki w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn i dostosowanie tego pomieszczenia do aktualnych wymogów i przepisów w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz do potrzeb tych osób,
  • remont części budynku schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi i noclegowni dla bezdomnych kobiet w Racławówce,
  • zapewnione media (energia elektryczna, cieplna, woda bieżąca, gaz, telefon, Internet itp.) dla osób bezdomnych korzystających z placówek oferenta w Rzeszowie i Racławówce od dnia podpisania umowy do 31.12.2023.

Rezultaty:

  1. Poprawa warunków socjalno-bytowych w budynkach schronisk, schronisk z usługami opiekuńczymi i noclegowni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Racławówce i Rzeszowie poprzez przeprowadzenie remontów, wymianę urządzeń sanitarnych (paneli prysznicowych) oraz pokrycie kosztów mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek.
  2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców schronisk poprzez włączenie ich prace remontowe.
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców ww. placówek.

Produkty powstałe w wyniku realizacji zadania oraz rezultaty będą trwałe, wykorzystywane w dalszej codziennej działalności Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Z efektów prac wykonanych w ramach tego zadania będą korzystać nie tylko aktualni, ale również wszyscy przyszli mieszkańcy tych placówek.

Post Author: Pawel_k