Żywnościowy SOS

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie uczestniczy w programie Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie żywnościowe schronisk dla bezdomnych o wartości 50 000,00 zł oraz kuchni dla ubogich o wartości 30 000,00 zł w okresie 17.10.2023r.-31.01.2024r.

  • Opis programu: „Żywnościowy SOS” skierowany jest do organizacji pomocowych i ma za zadanie zwiększyć ich zdolność świadczenia pomocy, przede wszystkim zapewnienia żywności
  • Beneficjenci: organizacje pomocowe prowadzące schroniska, jadłodajnie lub świadczące pomoc żywnościową w formie paczek
  • Czas trwania programu: sierpień 2023 – styczeń 2024
  • Budżet programu: 5 mln zł

Na czym polega program?

Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych –  przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają  do odegrania organizacje pomocowe. Chcemy je wesprzeć, by mogły zwiększyć skalę świadczonej pomocy, przede wszystkim w zakresie zapewnienia żywności dla najbardziej potrzebujących.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status OPP, wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, które prowadzą działalność w formie:

  1. schronisk dla bezdomnych i innych placówek o podobnym charakterze zapewniających wyżywienie,
  2. jadłodajni,
  3. organizacji świadczących regularną pomoc żywnościową w formie paczek żywnościowych.

Post Author: Pawel_k