Efekty programu „Żywnościowy SOS”

Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny bierze udział w programie „Żywnościowy SOS” prowadzonym przez Fundację Biedronki. W okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku produkty zakupione przez nas w ramach tego programu wzbogaciły zupy przygotowywane przez kuchnię dla osób ubogich. W okresie tym wydano 23 377 posiłków w kuchni przy ul. Jana Styki 21 oraz 4 240 posiłków w mobilnych punktach żywieniowych na terenie Rzeszowa obsługiwanych przez #AutobusCiepła. Ze wsparcia w ramach programu „Żywnościowy SOS” skorzystało łącznie około 700 osób ubogich i znajdujących się w szczególnej sytuacji, w tym około 100 osób w punktach mobilnych a wartość tego wsparcia wyniosła 30 000,00 zł.

Dzięki udziale w programie „Żywnościowy SOS” zakupiliśmy również produkty spożywcze na potrzeby wyżywienia osób przebywających w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie oraz w schronisku dla bezdomnych kobiet w Racławówce. Wartość tego wsparcia wyniosła łącznie 50 000,00 zł.

Post Author: Pawel_k