Koniec akcji #AutobusCiepła

#AutobusCiepła, który od 15 listopada 2022 roku woził ciepłe posiłki dla potrzebujących mieszkańców Rzeszowa, z dniem 15 marca br. „zakończył służbę”. Podczas tej czteromiesięcznej akcji, w ciężkim dla osób bezdomnych i ubogich zimowym okresie, pomocy udzielono 5 083 osobom i wydano 10 188 porcji gorącego posiłku. #AutobusCiepła to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Rzeszowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]

72 000 zł od Fundacji Biedronki!

Nasze stowarzyszenie zakwalifikowało się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej  potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 72 tysięcy złotych. Całkowita wartość e-Kodów, rozdysponowanych przez Fundację […]

Pokonać bezdomność – edycja 2022

  Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 17.10.2022-31.12.2022 zadanie publiczne w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Nazwa programu: „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – edycja 2022.” Nazwa zadania: Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych, Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych […]

Punkt pomocy seniorom

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy punkt pomocy osobom starszym, w którym nasi wolontariusze będą udzielać wsparcia seniorom w zakresie:  pomocy w załatwieniu spraw urzędowych (np. dofinansowanie do czynszu, prądu, leków, sporządzenie pism do spółdzielni mieszkaniowych, urzędów miasta itp.);  pomocy w drobnych naprawach domowych (naprawa cieknącego kranu, kontaktów elektrycznych, przeniesienie mebli, pomalowanie pokoju itp.). Z tego typu […]

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.07.2022-31.12.2022 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych w 2022 roku, dofinansowane ze środków budżetu województwa podkarpackiego. Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia bezdomnym mężczyznom i kobietom” Okres realizacji zadania: od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Kwota dofinansowania ze […]

Informacja o wyborze oferty

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mięsa, przetworów mięsnych i wędlin na okres od 08.12.2021 r. do 07.12.2022 r. ogłoszonym w zapytaniu ofertowym nr 2/21 w dniu 24 listopada 2021 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PHPU „MAŁOPOLSKA” sp. j., 36-050 Sokołów Młp., […]

Autobus Ciepła

Od wielu lat w okresie zimowym uruchamiamy punkty wydawania ciepłych posiłków rozlokowane a terenie Rzeszowa. W tym roku, wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach tych dodatkowych punktów, gdzie wydajemy dodatkowe porcje zupy i chleba powstała inicjatywa „Autobus Ciepła”. W autobusie, kursującym codziennie od poniedziałku do piątku w […]

Podsumowanie tegorocznej kwesty

W dniach 31 października i 1 listopada, po rocznej przerwie, odbyła się nasza tradycyjna kwesta na rzecz ubogich i bezdomnych. Dzięki ogromnej pomocy wolontariuszy, przede wszystkim uczniów ze szkolnych kół Caritas oraz szkolnych kół Wolontariatu, którzy obecni byli na 43 cmentarzach w Rzeszowie i okolicznych miejscowościach udało nam się zebrać około 154 tysiące złotych. Organizacja tak […]

Ziemiopłody 2021

Jak co roku we wrześniu ruszamy z akcją „Ziemiopłody”. Dzięki uprzejmości i dobremu sercu okolicznych rolników zbieramy płody rolne, które zasilą nasze magazyny żywnościowe i pozwolą wzbogacić posiłki wydawane przez kuchnię albertyńską. Zbiórka odbędzie się wg poniższego harmonogramu: 20.09.2021 / poniedziałek / godz. 9:00 – Kamień 21.09.2021 / wtorek / godz. 9:00 – Klęczany 22.09.2021 […]