Bezpłatne porady prawne

Od 1 stycznia 2020 roku Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie nie prowadzi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącego się w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów w Rzeszowie, Rynek 7. Informacje na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzeszowie można uzyskać na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem http://bip.erzeszow.pl/sprawy-obywatelskie/nieodplatna-pomoc-prawna, telefonicznie pod nr 1 77 88 99 00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pomocprawna@erzeszow.pl