Efekty programu „Żywnościowy SOS”

Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny bierze udział w programie „Żywnościowy SOS” prowadzonym przez Fundację Biedronki. W okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku produkty zakupione przez nas w ramach tego programu wzbogaciły zupy przygotowywane przez kuchnię dla osób ubogich. W okresie tym wydano 23 377 posiłków w kuchni przy ul. Jana Styki […]

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie ma zaszczyt zaprosić wszystkie osoby związane z naszym stowarzyszeniem oraz zainteresowane jego działalnością na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Aleksandra Zaciosa, człowieka szczególnie zasłużonego dla rozwoju naszej organizacji, jej wieloletniego prezesa. Uroczystość ta odbędzie się w Rzeszowie przy ulicy Jana Styki 24 (budynek Centrum Integracji Społecznej) w […]

Radosne Święta z Fundacją Biedronki

Święta to trudny czas dla wielu seniorów, szczególnie tych, którzy przebywają w różnego rodzaju placówkach. To właśnie wtedy najbardziej doskwiera im brak rodziny i kogoś bliskiego. Chcemy, by osoby starsze, które często borykają się nie tylko z trudami dnia codziennego, ale i samotnością, choć na chwilę przestały myśleć o problemach. Dlatego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Fundacja Biedronki przekazuje prezenty podopiecznym placówek sprawujących opiekę nad seniorami. […]

Żywnościowy SOS

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie uczestniczy w programie Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie żywnościowe schronisk dla bezdomnych o wartości 50 000,00 zł oraz kuchni dla ubogich o wartości 30 000,00 zł w okresie 17.10.2023r.-31.01.2024r. Opis programu: „Żywnościowy SOS” skierowany jest do organizacji pomocowych i ma za zadanie zwiększyć ich zdolność świadczenia pomocy, przede wszystkim zapewnienia żywności […]

Autobus Ciepła 2023/2024

Od 15 listopada 2023 roku Autobus Ciepła wraca na ulice Rzeszowa. Do 15 marca 2024 roku będzie woził po całym mieście ciepłe posiłki dla osób w kryzysie bezdomności oraz innych potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Autobus Ciepła to wspólna inicjatywa naszego Stowarzyszenia oraz Miasta Rzeszowa. Podobnie jak w latach poprzednich zaplanowano cztery przystanki […]

Kwesta dla ubogich

W środę, 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych po raz kolejny nasi wolontariusze pojawią się na cmentarzach Rzeszowa i okolic, zbierając do puszek datki, które przeznaczamy na pomoc osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji, np. w kryzysie bezdomności, długotrwałego bezrobocia, ubóstwa itp. Środki pozyskane podczas kwesty przeznaczamy m.in. na funkcjonowanie naszych schronisk dla osób […]

Aleksander Zacios odznaczony!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Aleksander Zacios, założyciel naszego Stowarzyszenia i jego wieloletni Prezes, został przez Prezydenta RP pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Związana z tym uroczystość odbyła się 10 października 2023 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie a odznaczenie z rąk wojewody podkarpackiej Ewy Leniart odebrała rodzina zmarłego w lutym […]

Ziemiopłody 2023

Naszą akcję „Ziemiopłody” rozpoczęliśmy w tym roku 20.09.2023r. Dzięki uprzejmości i dobremu sercu okolicznych rolników zbieramy płody rolne, które zasilą nasze magazyny żywnościowe i pozwolą wzbogacić posiłki wydawane przez kuchnię albertyńską. W dniu zbiórki, w danej miejscowości, bardzo prosimy o gromadzenie płodów rolnych przy drodze do godziny 9:00. Odbierzemy również z domu, jeśli będzie to konieczne po otrzymaniu uprzednio informacji. […]

Klub Albertyński

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.08.2023-30.11.2023 zadanie publiczne pn. „Klub Albertyński”, dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadanie to realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030 i obejmuje działania z zakresu […]

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 19.07.2023-31.12.2023 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych w 2023 roku, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Nazwa zadania: „Wsparcie osób bezdomnych z terenu Rzeszowa poprzez poprawę warunków socjalno-bytowych w placówkach prowadzonych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. […]