Wizyta studyjna z woj. świętokrzyskiego

W dniu 26 kwietnia 2019 roku gościliśmy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji działających w obszarze zabezpieczenia społecznego a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności na polu szeroko rozumianej ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego. Wizyta ta miała na celu przybliżenie uczestnikom istoty ekonomii społecznej, poznanie praktycznych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój ekonomii społecznej poprzez przeniesienie dobrych […]

Zmarł Jan Czech

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 lipca 2018 roku w wieku 67 lat zmarł Jan Czech. Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcał się sprawom naszego stowarzyszenia oraz wspomagał naszych podopiecznych. Łącząc się w smutku z pogrążoną w żałobie rodziną zmarłego, składamy głębokie wyrazy współczucia. Zarząd, pracownicy i podopieczni Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. […]

Budynek schroniska nabiera nowych kolorów

Podstawowe informacje o projekcie Prace remontowe w budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie postępują szybko i sprawnie, zgodnie z założonym harmonogramem robót. Obecnie trwają prace przy izolowaniu fundamentów. W tym celu ekipa budowlana najpierw odkopuje fundamenty, kładzie na nich warstwę izolacyjną a później je zakopuje z powrotem. Następnie na ściany zewnętrzne kładziona jest dodatkowa […]

Zmarł Marek Maluga

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 marca 2017 r. w wieku 66 lat zmarł Marek Maluga, szanowany prawnik, wielbiciel starej motoryzacji, od wielu lat związany z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, od 2016 roku członek zarządu Towarzystwa. Od wielu lat zmagał się z ciężką chorobą a mimo to nie […]