Podsumowanie realizacji projektów PO KL

W dniu 27 października 2015 roku w Centrum Integracji Społecznej odbyła się konferencja podsumowująca realizację dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty Nowa droga oraz Przeciw wykluczeniu społecznemu w powiecie rzeszowskim realizowane były przez Centrum Integracji Społecznej od 1 marca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. W tym czasie w […]