Schroniska dla bezdomnych

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie prowadzi cztery schroniska dla osób bezdomnych: schronisko dla kobiet – Racławówka 132, 36-047 Niechobrz, schronisko dla kobiet z usługami opiekuńczymi -Racławówka 132, 36-047 Niechobrz, schronisko dla mężczyzn – ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, schronisko dla mężczyzn z usługami opiekuńczymi – ul. Jana Styki 21, 35-006 […]

Kuchnia albertyńska

Kuchnia albertyńska prowadzona jest wspólnie przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Miasto Rzeszów. Nasza kuchnia wydaje dziennie ok. 1200 posiłków. Na ogół posiłki składają się z ciepłej zupy oraz porcji świeżego chleba, na weekend wydawana jest też porcja kiełbasy a okazjonalnie, w przypadku posiadania dodatkowych zasobów żywności, […]

Podziel się podatkiem

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczamy na realizację celów statutowych. Są to przede wszystkim działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i […]

Organizacja Pożytku Publicznego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między […]