Schroniska dla bezdomnych

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie prowadzi trzy schroniska: dla bezdomnych kobiet w Racławówce k. Rzeszowa oraz dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle przy ul. Konopnickiej 86 i w Rzeszowie przy ul. Styki 21. Schroniska te są placówkami całodobowymi, gdzie osoby bezdomne mogą w każdej chwili skorzystać z pomocy w postaci dachu nad […]

Kuchnia albertyńska

Kuchnia albertyńska prowadzona jest wspólnie przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Miasto Rzeszów. Nasza kuchnia wydaje dziennie ok. 1200 posiłków. Na ogół posiłki składają się z ciepłej zupy oraz porcji świeżego chleba, na weekend wydawana jest też porcja kiełbasy a okazjonalnie, w przypadku posiadania dodatkowych zasobów żywności, […]

Podziel się podatkiem

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczamy na realizację celów statutowych. Są to przede wszystkim działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i […]

Organizacja Pożytku Publicznego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między […]