Zakończenie realizacji projektu

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Program reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie informuje, że działania prowadzone w ramach wspomnianego projektu będą kontynuowane po jego zakończeniu, tj. po 1 kwietnia […]

Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 24.07.2020-31.12.2020 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej polegające na świadczeniu usług socjalnych dla osób bezdomnych, pn.”Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym”. Okres realizacji zadania: od 24.07.2020 r.  do 31.12.2020 r. Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa: 18 500,00 zł.

Pokonać bezdomność

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie realizuje w okresie 01.06.2020-31.12.2020 zadanie publiczne pod tytułem : „Modul II : Aktywizacja. Cel: prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Okres realizacji zadania: od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. Kwota […]

!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV 2 (koronawirusem) powodującym chorobę Covid-19 oraz zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego, Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jest nieczynne do dnia 10 kwietnia 2020 roku!

Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mięsa, przetworów mięsnych i wędlin. Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2018 roku o godzinie 12:30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do pobrania poniżej: Zapytanie ofertowe nr […]

Zapytanie ofertowe na dostawę wyżywienia

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na Dostawę wyżywienia (pdf, 320 kB) na potrzeby realizacji projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub […]

Zakup wyposażenia warsztatu stolarskiego i cukierniczego

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na: Dostawę sprzętu do warsztatu stolarskiego (pdf, 320 kB) Dostawę sprzętu do warsztatu cukierniczego (pdf, 320 kB) na potrzeby realizacji projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej drogą do zatrudnienia” o numerze RPPK.08.01.00-18-0001/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII […]

Zapytania ofertowe

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na: Usługi psychoterapeuty w zakresie prowadzenia treningu kompetencji społecznych oraz prowadzenia warsztatu motywacyjnego (pdf, 230 kB) Usługi informatyka w zakresie prowadzenia kursu obsługi komputera (pdf, 200 kB) Usługi doradcy zawodowego w zakresie prowadzenia warsztatu doradztwa zawodowego oraz kursu nt. elastycznych form zatrudnienia (pdf, 230 kB) […]

Bezpłatne porady prawne

Od 1 stycznia 2018 r. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie […]

Prośba o przekazywanie 1% podatku

Początek roku to czas, kiedy większość z nas rozlicza się z urzędem skarbowym składając zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Istnieje taka możliwość aby Ministerstwo Finansów 1% wysokości należnego podatku, który my, obywatele odprowadziliśmy w ubiegłym roku do skarbu państwa przekazało na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego. Wykaz takich organizacji znajduje się w Departamencie Ekonomii […]