Historia

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta powstało 14 listopada 1981 r. we Wrocławiu. W tym czasie władze zgodziły się aby nazwa jego brzmiała Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego i pod taką nazwą dokonano rejestracji Stowarzyszenia. Siedem lat później powstało Koło Rzeszowskie tego Towarzystwa (20 lipca 1988 r.) – na bazie Grupy Modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym. Stowarzyszenie nasze jest świeckim katolickim Towarzystwem ukierunkowanym swą działalnością na pomoc dla wszystkich osób bez względu na światopogląd czy też wyznanie. Naszą statutową działalnością jest prowadzenie schroniska dla bezdomnych oraz kuchni dla ubogich.

23.09.1988 r. ówczesny proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Rzeszowie przekazał za symboliczną złotówkę na rzecz Grupy Modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym a później dla Towarzystwa dom przy ul. Łabędziej 7. Tam też powstało Schronisko dla bezdomnych mężczyzn na około 18 miejsc, a w garażu tego budynku funkcjonowała kuchnia dla najuboższych, która na początku wydawała około 30 posiłków dziennie. Później przeniesiono tę kuchnię do pomieszczeń (sutereny) parafii Podwyższenia Krzyża przy ul. Krakowskiej 18 – dzięki uprzejmości księdza proboszcza kuchnia ta funkcjonowała do dnia 30.09.1998r. i wydawała wtedy około 250 – 300 posiłków dziennie. Większej ilości z przyczyn technicznych (małe pomieszczenia) nie można tam było przygotować.

Ciągłe rozwijanie działalności Towarzystwa oraz zwiększająca się ilość osób potrzebujących pomocy, zmusiła Zarząd Towarzystwa do powiększenia bazy lokalowej służącej pomocą osobom bezdomnym i ubogim. I tak w porozumieniu z Władzami Miasta i Caritas Diecezji Rzeszowskiej Towarzystwo nasze podjęło budowę Centrum Charytatywnego Diecezji Rzeszowskiej. W 1995 r. otrzymaliśmy (aktem notarialnym na 30 lat) od Caritas Diecezji Rzeszowskiej działkę z budynkami byłej pralni chemicznej z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych, kuchnię dla ubogich i łaźnię dla wszystkich potrzebujących z naszego miasta.

Przez szereg lat naszej działalności wypracowaliśmy skuteczne metody pracy na rzecz osób bezdomnych i ubogich, przez co zyskaliśmy zaufanie i wsparcie Władz Miasta a także organizacji pozarządowych. Wsparcie to jest ogromne, dlatego też jesteśmy wdzięczni i zobligowani do dalszego rozwoju naszej działalności.

Reforma administracyjna oraz wola władz samorządowych i kościelnych spowodowały wystąpienie Koła Rzeszowskiego do Zarządu Głównego we Wrocławiu o wyrażenie zgody na uzyskanie osobowości prawnej. Po spełnieniu wymogów określonych przez Zarząd Główny i Sąd Okręgowy w Rzeszowie otrzymaliśmy w dniu 23.05.2001 r. osobowość prawną i zmieniliśmy nazwę z Koło Rzeszowskie Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta na:

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta