Hostel, kuchnia, łaźnia

Hostel

Pod koniec 2007 r. otrzymaliśmy od Miasta Rzeszowa budynek mieszkalny (dom jednorodzinny) w Przybyszówce. Od razu postanowiliśmy umieścić tam podopiecznych, którzy chcą się usamodzielnić. Lista chętnych szybko się zapełniła. Wyznaczyliśmy zarządcę, który ma czuwać nad tym aby mieszkańcy hostelu przestrzegali miru domowego. Celem działania hostelu jest pomoc w wyjściu z bezdomności naszym podopiecznym poprzez umieszczenie ich poza Schroniskiem w oczekiwaniu na przydział mieszkania, lub osiągnięcie warunków do jego wynajęcia. W chwili obecnej w hostelu przebywa 6 osób.

Kuchnia dla ubogich

Powstała w celu koordynacji pomocy żywnościowej dla osób ubogich. W roku 2007 kuchnia nasza wydawała dziennie ok. 1500 – 1700 gorących posiłków. W latach poprzednich około 3000 posiłków – obniżenie ilości nastąpiło po weryfikacji skierowań dokonanej przez MOPS Rzeszów. Korzystają z niej osoby bezdomne, ubogie, rodziny wielodzietne – nisko uposażone. Możliwość nieodpłatnego zjedzenia posiłków stanowi dla wielu ludzi i całych rodzin nieocenione odciążenie domowego budżetu. Pieniądze w ten sposób zaoszczędzone mogą być przeznaczone na opłacenie czynszu lub rachunków za energię czy gaz, zakup podręczników szkolnych itp. Poprzez tą działalność w dużym stopniu przyczyniamy się do eliminowania zjawiska eksmisji z zajmowanych lokali wskutek zaległości płatniczych. Funkcjonowanie naszej kuchni zapewnia wielu dzieciom z rodzin nisko uposażonych korzystanie z gorących posiłków, co znacznie przyczynia się do prawidłowego ich rozwoju. W okresie zimowym z inicjatywy i przy współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa (poprzez MOPS Rzeszów) prowadzimy wydawanie gorących posiłków w dodatkowych trzech punktach miasta. Chcemy w ten sposób dotrzeć do większej liczby osób, będących w trudnej sytuacji materialnej. Przy okazji świąt, wydajemy paczki świąteczne przygotowywane przez nasze Towarzystwo z produktów przekazanych przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i MOPS Rzeszów. Należy również podkreślić, że kucharze pracujący w naszej kuchni są zatrudnieni przez MOPS.

Łaźnia

Jest jedyną łaźnią dla bezdomnych i ubogich w naszym mieście i jego okolicach. Osoby z niej korzystające mogą nieodpłatnie wykąpać się, zmienić brudną odzież na czystą. Poprzez działalność łaźni przyczyniamy się do likwidacji zagrożeń społecznych, jakie niosą za sobą wszawice, świerzb itp., które są zazwyczaj chorobami osób bezdomnych.