Nasze osiągnięcia

Poniżej prezentujemy w galerii wybrane dyplomy i wyróżnienia otrzymane w toku wieloletniej pracy na rzecz osób ubogich, bezdomnych, potrzebujących, doświadczających wszelkiego rodzaju wykluczenia, bezrobotnych czy rodzin wielodzietnych i dzieci z tych rodzin.