O nas

Wolontariat im. św. Brata Alberta w Rzeszowie powstał w 2002 roku i działa przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Naszą misją jest kontynuacja działalności naszego patrona, św. Brata Alberta, który nami kieruje i nad nami czuwa.

Nasz wolontariat skupia dużą grupę wolontariuszy, wśród których są uczniowie rzeszowskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, osoby pracujące zawodowo i emeryci. Skupiamy się na pomocy rodzinom wielodzietnym i ubogim. Zaczęliśmy od pomocy rodzinom korzystającym z kuchni albertyńskiej. Z czasem wolontariusze zaczęli wyszukiwać rodziny niezwiązane z nami. Nawiązaliśmy również współpracę z wieloma szkołami, gdzie pedagodzy szkolni wskazali nam rodziny w których są dzieci wymagające pomocy.

DOŁĄCZ DO NAS!

Jeżeli jesteś wrażliwy na krzywdę i niedolę drugiego człowieka, chcesz pomóc osobom, które tej pomocy oczekują i potrzebują, posiadasz zdolności i umiejętności, którymi chcesz i możesz się podzielić, dysponujesz wolnym czasem lub po prostu masz ochotę do nas dołączyć skontaktuj się z nami. Prowadzimy szereg akcji charytatywnych, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie i przy których wkład wolontariuszy jest nieodzowny w niesieniu skutecznej pomocy najbardziej potrzebującym.

Wolontariat  w Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami. Kierunki działalności wolontariatu wyznacza statut Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie i jego cele oraz zadania, do których należą:

  • niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym;
  • działalność charytatywna, dobroczynna, profilaktyczna i resocjalizacyjna;
  • zrzeszanie i szkolenie wolontariuszy zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wolontariatu:
Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie
ul. Jana Styki 24, pok. 6, pok. 14
telefony:
178-521-571 w. 19
721-530-800 w. 19
660-009-307

facebook_new_logo_2015-svg