Prośba o wsparcie

Ten jest dobry, kto chce być dobry.
/św. Brat Albert/

Szanowni Państwo,

ustawa o pomocy społecznej wprowadza nową formę pomocy dla osób bezdomnych – jest to schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Forma ta jest niezwykle potrzebna, gdyż wielu bezdomnych, którzy nie wymagają hospitalizacji, potrzebują czasowo opieki zapewniającej im szybki powrót do zdrowia. Nasza kadra – opiekunki i opiekunowie, są gotowi do podjęcia tak dużego wyzwania. Stoimy jednak przed nieosiągalnym w tym momencie dla nas zadaniem – zakupem i montażem windy w schronisku dla bezdomnych kobiet w Racławówce. Marzymy, aby schronisko w Racławówce było dostępne dla wszystkich podopiecznych, również dla tych z niepełnosprawnościami.

Środki finansowe które posiadamy, są środkami celowymi przeznaczonymi na bieżące funkcjonowanie schronisk – nie możemy ich przeznaczyć na inwestycje, a kwota potrzebna na zakup i montaż windy to około 105 000 (sto pięć tysięcy) złotych.

Mamy nadzieję, że przez ponad 30-letni okres funkcjonowania wykazaliśmy, iż jesteśmy godni zaufania i że zechcecie Państwo wspomóc finansowo nasze przedsięwzięcie. Można to uczynić przekazując na rzecz naszego stowarzyszenia 1% podatku za 2018 rok. W tym celu zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity, który dostępny jest pod przyciskiem znajdującym się poniżej, a dzięki któremu można w szybki i łatwy sposób dokonać rozliczenia podatkowego za 2018 rok i wysłać do urzędu skarbowego. Dane naszego Stowarzyszenia potrzebne do przekazania 1% podatku są już ustawione w formularzu.

Wsparcia można również udzielić dokonując wpłat na nasze konto bankowe nr 05 8642 1126 2012 1120 3513 0001, PBS o/RZESZÓW, z dopiskiem „Winda”. Kwoty tak przekazanych darowizn podlegają odliczeniu od uzyskanego przez Państwa dochodu w roku podatkowym, łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu w przypadku osób prawnych i do wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu w przypadku osób fizycznych.

Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie.

Serdecznie dziękujemy.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku