Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle

Od 2001 do końca 2022 roku prowadziliśmy schronisko i ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle. Schronisko to dysponowało 40 miejscami a w sytuacjach kryzysowych liczba ta mogła być zwiększona do 50. Przez okres działalności schroniska z jego usług skorzystało przeszło 800 mężczyzn w kryzysie bezdomności. W czasie pobytu na schronisku podejmowaliśmy liczne działania na rzecz ich aktywizacji zawodowej oraz wyjścia z bezdomności. Nasi podopieczni aktywnie uczestniczyli w życiu schroniska, pracowali na jego rzecz oraz na rzecz mieszkańców Jasła podejmując prace zlecone przez urząd miasta.

Od 1 stycznia 2023 roku Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie nie prowadzi już schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle. Aktualne informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Miasta Jasła.

Krótka historia schroniska w Jaśle prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie w latach 2001-2022:

Schronisko przy ul. Konopnickiej 86 w Jaśle powstało w 2001 r. jako filia Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Pierwszy rok działalności ośrodka to gruntowny remont jego pomieszczeń wraz z adaptacją poddasza i piwnic przeznaczonych na magazyn spożywczy i ciąg socjalny dla mieszkańców. Prace remontowe wykonywali mieszkańcy schroniska pod nadzorem kierownika wg projektów Pani Bożeny Kobak. W 2003 roku otrzymaliśmy drugi budynek przy ul. Konopnickiej 84 wraz z posesją łączącą obydwa budynki. Obiekt ten był zniszczony przez podtopienia w 70%. Został wyremontowany przez mieszkańców schroniska pod nadzorem kierownika schroniska. Prace specjalistyczne (przyłącz kanalizacyjny i gazowy) wykonały firmy z Jasła przy udziale naszych podopiecznych, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów remontu i prowadzenie programu aktywizacji zawodowej podopiecznych. W 2005 r. wykonano remont warsztatu integracji zawodowej – prace te również wykonali nasi podopieczni. Zakupiono także sprzęt ślusarsko – spawalniczy i maszyny stolarskie z dotacji Urzędu Miasta w Jaśle i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla działalności warsztatu do celów własnych i zewnętrznych.

Remonty budynków i warsztatu wykonano dzięki dotacjom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Bieżąca działalność schroniska prowadzona była dzięki środkom z: Urzędu Miasta Jasła, Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz dzięki darowiznom ludzi i instytucji dobrej woli. W latach 2006/2007 w warsztacie integracyjnym wykonano ogrodzenie posesji wraz z bramami wjazdowymi, co pozwoliło zabezpieczyć teren schroniska. W warsztacie tym wykonano elementy ogrodzenia dla Schroniska dla bezdomnych kobiet w Racławówce.