Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Jaśle

Adres: 38-200 Jasło, ul. Konopnickiej 86
Telefon: (13) 448-02-40

Schronisko przy ul. Konopnickiej 86 w Jaśle powstało w 2001 r. jako filia Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Pierwszy rok działalności ośrodka to gruntowny remont jego pomieszczeń wraz z adaptacją poddasza i piwnic przeznaczonych na magazyn spożywczy i ciąg socjalny dla mieszkańców. prace remontowe wykonywali mieszkańcy schroniska pod nadzorem kierownika wg projektów Pani Bożeny Kobak. W 2003 roku otrzymaliśmy drugi budynek przy ul. Konopnickiej 84 wraz z posesją łączącą obydwa budynki. Obiekt ten był zniszczony przez podtopienia w 70%. Został wyremontowany przez mieszkańców schroniska pod nadzorem kierownika schroniska. Prace specjalistyczne (przyłącz kanalizacyjny i gazowy) wykonały firmy z Jasła przy udziale naszych podopiecznych, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów remontu i prowadzenie programu aktywizacji zawodowej podopiecznych. W 2005 r. wykonano remont warsztatu integracji zawodowej – prace te wykonali również nasi podopieczni. Zakupiono sprzęt ślusarsko – spawalniczy i maszyny stolarskie z dotacji Urzędu Miasta w Jaśle i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla działalności warsztatu do celów własnych i zewnętrznych.

Remonty budynków i warsztatu wykonano dzięki dotacjom Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Bieżąca działalność schroniska prowadzona jest dzięki środkom z: Urzędu Miasta Jasła, Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz dzięki darowiznom ludzi i instytucji dobrej woli. W latach 2006/2007 w warsztacie integracyjnym wykonano ogrodzenie posesji wraz z bramami wjazdowymi, co pozwoliło zabezpieczyć teren schroniska. W warsztacie tym wykonano elementy ogrodzenia dla Schroniska dla bezdomnych kobiet w Racławówce.

Przez okres 7 lat w Schronisku w Jaśle przebywało 200 bezdomnych – powyżej 2 miesięcy i ok. 100 bezdomnych – noclegi kilkudniowe. Obecnie w schronisku przebywa 43 bezdomnych z województwa podkarpackiego. Żywność dla bezdomnych jest pozyskiwana w formie darowizn od przedsiębiorców z powiatu jasielskiego z bardzo dobrym skutkiem. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę Kierownika Schroniska z Władzami Miasta Jasła oraz dobre rezultaty w stosowaniu dyscypliny w Schronisku oraz dużą umiejętność wychowania przez pracę.