Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie

Adres: 35-006 Rzeszów, ul.Jana Styki 21
Telefon: (17) 852-15-71

Schronisko to może pomieścić około 80 osób (w sytuacjach kryzysowych nawet 120). Zapewnia ono podopiecznym całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie oraz spełnia wszystkie wymogi konieczne do utrzymania higieny osobistej. Mieszkańcom schroniska zapewniona jest wszechstronna pomoc w zakresie wyrabiana zagubionych dokumentów, zdobywania świadectw pracy, pomocy lekarskiej i duchowej (kapłańskiej).

W Schronisku prowadzona jest praca opiekuńczo-wychowawcza przystosowująca mieszkańców do życia w normalnym społeczeństwie. Podopieczni wykonują wszelkie czynności związane z utrzymaniem czystości w Schronisku. Wielu mieszkańców aktywnie włącza się w większe prace remontowo-budowlane wykonywane na rzecz Towarzystwa tj.: bieżące naprawy i remonty w Schronisku, przebudowa (prace wykończeniowe, malowanie, układanie płytek, paneli itp.) caritasówki, przebudowa sali mieszkalnej na dwie mniejsze, układanie płytek w korytarzu schroniska, malowanie pomieszczeń. To zaangażowanie mieszkańców Schroniska znacznie obniża koszty prac i utrzymania obiektu.

Podopieczni Schroniska pomagają w pozyskiwaniu środków finansowych i materialnych na rzecz placówki poprzez udział w corocznej kweście na cmentarzach w dniu 1 listopada, udział w akcji jesiennej – ziemiopłody, czy też zbierają produkty żywnościowe w hipermarketach. Mieszkańcy Schroniska w każdej chwili są gotowi do podejmowania różnego rodzaju akcji m.in. na rzecz dzieci (udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”), osób ubogich (udział w rozprowadzaniu żywności pozyskiwanej z Unii Europejskiej) organizowanych przez inne stowarzyszenia czy instytucje. Pomimo trudności i niepowodzeń, jakie przynosi życie codzienne możemy się poszczycić tym, że wielu z naszych podopiecznych otrzymało samodzielne mieszkania poprzez co powrócili do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Pod koniec 2006r. rozpoczęliśmy remont części niższej budynku tzw. „Caritasówki”, gdzie powstały pomieszczenia biurowe zaś w miejscu starych biur pozyskaliśmy dodatkowe miejsca dla bezdomnych. Środki finansowe pozyskaliśmy na ten cel z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz od Wojewody Podkarpackiego.

Pomagamy mieszkańcom Schroniska w walce z ich problemami poprzez sport oraz pielgrzymowanie. Reprezentacja schroniska w 2007r. brała udział w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w tenisie stołowym (z sukcesami). Co roku staramy się organizować kilka pielgrzymek m.in. pielgrzymowaliśmy do rzeszowskiej Katedry w 15 lecie powstania diecezji rzeszowskiej, na Koronację M.B. Królowej Gór w Skalniku, na Jasną Górę, oraz braliśmy udział w I i II pielgrzymce bezdomnych na Jasną Górę organizowanej i sponsorowanej przez „Caritas”.

Problemy, z którymi borykamy się na co dzień wśród mieszkańców Schroniska to przede wszystkim choroby zakaźne, choroby psychiczne, alkoholizm, konflikty między mieszkańcami spowodowane m.in. różnicą charakterów czy wynikające z chorób lub patologii. Wszystkie problemy staramy się w miarę możliwości rozwiązywać na bieżąco współpracując w tym celu z wieloma instytucjami.

Od 2019 roku schronisko dla mężczyzn w Rzeszowie pełni funkcję schroniska z usługami opiekuńczymi. Schroniska takie mają za zadanie:

  1. umożliwienie prawidłowego funkcjonowania osobom bezdomnym z niepełnosprawnością (osobom wymagającym pomocy osób trzecich, a niewymagających umieszczenia w zakładzie opiekuńczo leczniczym lub domu pomocy społecznej);
  2. umożliwienie powrotu do zdrowia poprzez monitorowanie systematycznego zażywania leków, wizyt lekarskich, zmiany opatrunków;
  3. zwiększenie komfortu, przestrzeni mieszkalnej, swobody przebywania w grupie, zapewnienie intymności poprzez umieszczenie osoby w wydzielonej sali mieszkalnej;
  4. zapewnienie regularnych posiłków, w razie potrzeby donoszenie do łóżka i pomoc w spożyciu;
  5. zapewnienie odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu ułatwiającego prawidłowe funkcjonowanie, takiego jak łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki itp.;
  6. aktywizowanie podopiecznych do regularnego dbania o swoje zdrowie;
  7. regularną kontrolę stanu higienicznego odzieży podopiecznych i w razie potrzeby jej wymianę;
  8. zapewnienie sanitariatów umożliwiających stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujących możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych;
  9. zapewnienie zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności fizycznej poprzez kształtowanie umiejętności samodzielnego poruszania się w miarę indywidualnych możliwości;
  10. rozwijanie umiejętności zaspokajania własnych potrzeb oraz rozwiązywania problemów poprzez stały nadzór i indywidualną rozmowę z podopiecznymi.