Sprawozdania

ROK 2023

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2022

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2021

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2020

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2019

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2018

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2017

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2015

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2014

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2013

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Dodatkowe informacje

ROK 2012

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Dodatkowe informacje

ROK 2011

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Dodatkowe informacje