Sprawozdania

ROK 2021

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2020

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2019

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Kwota otrzymanych darowizn

ROK 2018

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2017

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2016

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2015

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2014

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje

ROK 2013

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Dodatkowe informacje

ROK 2012

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Dodatkowe informacje

ROK 2011

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

Dodatkowe informacje