Zarząd

Prezes:
Aleksander Zacios

Wiceprezesi:
Magdalena Kuśnierz
Luciana Rozborska

Sekretarz:
Elżbieta Owsiany

Skarbnik:
Maria Dąbrowska

Członkowie Zarządu:
Alicja Depa-Kostecka
Stanisław Drzał
Zofia Schönborn-Maluga
Marek Maluga

Spotkania Zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta odbywają się w każdą środę o godz 16:00.