Zostań wolontariuszem – dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do podjęcia wolontariatu do współpracy z naszym Towarzystwem. Zapraszamy wszystkich: uczniów, studentów, osoby pracujące i niepracujące, emerytów – każdą osobę, która jest wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka, ma ochotę poświęcić swój wolny czas na pomaganie osobom będącym w potrzebie i która ma pomysł, co może wnieść nowego w nasz wolontariat. O akcjach organizowanych przez Wolontariat im. św. Brata Alberta można przeczytać w zakładce wolontariat > nasze akcje.

Post Author: Pawel_k