Zapraszamy na kwestę

Zbliża się święto Wszystkich Świętych. Jak co roku w tym okresie organizujemy zbiórkę środków pieniężnych do puszek na cmentarzach Rzeszowa oraz okolicznych nekropoliach, głównie na terenie diecezji rzeszowskiej. Jest to dla nas jedyna okazja aby pozyskać środki finansowe na pokrycie wydatków, których nie możemy pokryć z dotacji otrzymywanych ze źródeł rządowych czy samorządowych, takich jak np. bieżące remonty, czy zakupy niezbędnego sprzętu. Cały czas spłacamy kredyt zaciągnięty na budowę Centrum Integracji Społecznej, z którego rocznie korzysta kilkaset osób: bezdomnych, bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, ale również wolontariuszy, studentów i osób potrzebujących pomocy prawnej.

Organizacja kwesty to dla nas trudne zadanie ze względu na liczbę cmentarzy, na których kwesta jest prowadzona. Gorąco prosimy zatem wszystkie osoby o dobrym i otwartym sercu o pomoc w przeprowadzeniu tej akcji. Serdecznie zapraszamy wolontariuszy, którzy gotowi są zbierać pieniądze do puszek w tych dniach, podczas gdy aura często nie sprzyja. Bez ich wsparcia nie byłoby możliwe zorganizowanie i przeprowadzenie kwesty. Zachęcamy także wszystkich do wsparcia nas datkami wedle możliwości i życzenia. Dla nas każda złotówka i każdy grosik, które wylądują w puszcze mają ogromne znaczenie.

Poniżej prezentujemy listę cmentarzy, na których będziemy obecni w najbliższych dniach:

31.10.2017
Krasne oraz Rzeszów: Wilkowyja, Pobitno, Staromieście

01.11.2017
Biecz, Borek Wielki, Bratkowice, Budy Głogowskie, Chmielnik, Czudec, Dobrzechów, Godowa, Górno, Jasionka, Kamień, Lubenia, Malawa, Matysówka, Mogielnica, Niechobrz, Nockowa, Przewrotne, Ropczyce, Rudna Wielka, Sędziszów Młp., Sokołów Młp., Strzyżów, Świlcza, Trzeboś, Tyczyn, Ustrobna, Wielopole Skrzyńskie, Wysoka Głogowska, Wysoka Strzyżowska, Zabierzów, Zgłobień

oraz

Rzeszów
Biała, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Staroniwa, Zalesie, Zwięczyca, Pobitno, Wilkowyja

02.11.2017
Rzeszów: Wilkowyja, Pobitno

Kwesta została zgłoszona, zgodnie z przepisami polskiego prawa, na portalu zbiórek publicznych www.zbiorki.gov.pl

Post Author: Pawel_k