Medal z kolekcji „Opatrznościowi Polacy”

W dniu 7 lutego 2018 roku pani Barbara Cieślikiewicz, wdowa po Janie Cieślikiewiczu, byłym członku zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, przekazała na ręce Prezesa Aleksandra Zaciosa medal z kolekcji „Opatrznościowi Polacy” z wizerunkiem naszego patrona, który otrzymała w ubiegłym roku w Centrum Opatrzności Bożej. Wraz z medalem, pani Barbara przekazała też list do Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, którego treść przytaczamy poniżej:

Spełniając życzenie mojego męża, sędziego Sądu Okręgowego w Rzeszowie, ś.p. Jana Cieślikiewicza, proszę o przyjęcie jako „Votum” medalu św. Brata Alberta Chmielowskiego, który otrzymałam 4 czerwca 2017 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Jest to symbol dobroci, gdyż Święty Brat Albert Chmielowski był „dobry jak chleb”.

Życzę wszystkim wielu łask bożych i zwykłej ludzkiej życzliwości.

Z poważaniem

Barbara Cieślikiewicz

Post Author: Pawel_k